Aktuality

Návštěva Bránického divadla

Dne 16. 5. 2012 jsme navštívili Bránické divadlo na představení "S Pydlou v zádech", kde jsme obdivovali herecký výkon pana Josefa Dvořáka, který i když oslavil nedávno krásné životní jubileum. Herecký výkon jak jeho , tak i jeho hereckých kolegů byla úžasná. Všichni na chvíli zapoměli na běžné starosti a  problémy se kterými se musí potýkat každičký den.

V sobotu 16.6. 2012 jedeme navštívit naše malé kamarády do dětského domova v Dolních Počernicích, kterým díky sponzorům, můžeme dovézt pár dárků a hlavně se těšíme na příjemně prožité odpoledne. Sponzoři, kteří nám umožnili dovézt dětem něco užitečného a přitom je potěšit, jsou Olda Antoš(nový člen Kolečka) a paní Evě Malé a jiným. Moc děkujeme

 

V květnu 2013 jsme navštívili pražský hrad a Svatovítskou katedrálu. Byl to nezapomenutelný zážitek, plný emocí a citového vrušení, kdy si každý z nás připomenul a byl patřičně hrdý na to, že je Čech. Těšíme se na to, že si ten to výlet příští rok zopakujeme.

V září 2013 jsme se opětovně  zúčastnili kalštejnského vinobraní, kde jsme prožili mnoho krásných a nezapomenutelných chvil.

Přejeme nejen našim členům, sponzorům, ale i všem lidem do roku 2014 mnoho zdraví, štěstí, pohody, aby každý nalezl ve své blízkosti otevřenou vřelou náruč a mnoho pochopení a tolerance.

Jsme neziskové o. s. a proto si dovolujeme touto cestou oslovit potenciální sponzory s žádostí o podporu, aby jsme mohli naši činnost dále rozvíjet a přesto, že naši členové jsou většinou lidé pohybově hendikepovaný, mají své sny, přání a jenom díky sponzorské podpoře se může část jejich přání naplnit skutkem. Předem děkujeme za vaši vstříctnost a pochopení.

 

Plánujeme rok 2014

Návštěva divadla na Jezerce na představení Darda, které se bude konat 10.2.2014 a další představení během celého roku. Radi bychom uskutečnili výlety za poznáním památek naší země. Setkávat se s novými lidmi a podělit se s novými poznatky a zárověň získávat nové.

 

Začátkem ledna 2014 jsme se sešli na přátelském posezení, abychom uvítali nový rok. Zpožděně, ale o to vřelejší naše setkání bylo. Probírali jsme, kam by se, kdo chtěl podívat.

 

Dnes 10.2.2014 jsme navštívili naše oblíbené divadlo Na Jezerce na představení Darda s hlavní představitelkou Bárou Hrzánovou. Tato herečka předvedla úžasný herecký výkon, kterým mnoho lidí nejen zaujala, ale hlavně pobavila.

 

Na 11.dubna jsme si udělali takovou malou zabíječku, na které si naši členové i kamarádi nejen pochutnali na vepřovém, ale i se dobře pobavili. Už chyběla jen muzika, ale i bez ní to bylo skvělé.

 

Prezentace a poradenství firmy Ortoservis

Dne 3.7. jsme uvítali mezi námi zaměstnance firmy Ortoservis, která nám nejen přivezla firemní katalog na rok 2014, ale přivezla na ukázku spoustu ortopedických pomůcek, jako elektrický vozík, mechanický vozík, chodítko atd. Všichni si mohli pomůcky osahat a vyzkoušet. Bylo i mnoho, kteří potřebovali poradit s různými problémy, týkající se nových typů vozíků a dalších pomůcek. Někteří potřebovali poradit s úpravou stávajících vozíků a nebo jiných pomůcek. Všem bylo velice ochotně vyhověno a pokud to nebylo možné provést na místě, tak byl poskytnut kontakt pro další řešení problému. Též nám byla přislíbena další prezentace a poradenství, které bylo velmi vřele uvítáno. Vždyť co si budeme povídat, každý člen Kolečka potřebuje nejen vozík a nebo jinou pomůcku, která mu usnadňuje život.

 

Návštěva dětské onkologické kliniky FN Motol

 

Nakoupili jsme hračky a 31.července jsme navštívili dětské  onkologické oddělení. Za pomoci ředitele centra sociálních služeb pana ředitele PhDr.  Jindřicha Kadlece, který nám sponzoroval odvoz dárků na kliniku a pomohl nám je dovést na oddělení, kde nás už očekával prim. MUDr. Vladimír Komrska CSc. a velice mile nás přivítal. Obeznámil nás s chodem a problematikou oddělení. Bylo nám velmi úzko, když jsme se dozvěděli, že jsme na lůžkovém oddělení pro děti ve věku 0 až 6 let. Hovořili jsme se sestřičkou, která již pracuje 30 let na tomto oddělení  a přesto jí nezmizel úsměv ze rtů. Všichni zaměstnanci této kliniky pracují ne na 100%, ale na 150%. Starají se o své malé pacienty s láskou a snaží se jim pobyt na oddělení co nejvíce zpříjemnit. Přejeme všem zaměstnancům, aby jim úsměv nikdy nezmizel ze rtů, aby viděli jak jejich malý kamarádi odchází zdraví domů. Našim malým kamarádům a jejím rodičům přejeme hodně zdraví, trpělivosti a úspěchů v životě.

Milí přátelé

dovolte mi, abych Vám jménem Kliniky

dětské hematologie a onkologie 2. LF UK

a FN Motol

a našich malých pacientů poděkoval za návštěvu a spoustu krásných hraček,

které udělaly radost.

Je od Vás hezké, že myslíte na druhé, i když Vy sami se nacházíte v nelehké

životní situaci. Vaší pomoci si upřímně vážíme a přejeme mnoho úspěchů, štěstí a pevné zdraví.

S díky a srdečným pozdravem prim MUDr. Vladimír Komrska, CSc.

prim. MUDr. Vladimír Komrska, CSc.

zástupce

Rok 2016

Návštěva Hudebního divadla Karlín

Dne 20.1.2016 jsme navštívili muzikálové představení Carmen. Byl to nezapomenutelný zážitek při kterém se až tajil dech 

 

11. 6. Bruno

Zítra: Antonie


kolecko_layout_14.jpg

Návštěvnost stránek

039137
kolecko_foot.png